Organizovana obuka u okviru projekta ,,Your Job”

Organizovana obuka u okviru projekta ,,Your Job”

Organizovana obuka u okviru projekta ,,Your Job”

U okviru prekograničnog projekta „Your Job“ – podrška EU zapošljivosti mladih u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori od 27. – 29. 4. 2023. organizovana je obuka za primjenu pasoša kompetencija u savjetovalištu za zapošljavanje mladih. Obuci je prisustvovalo dvadesetak učesika iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji su tokom trodnevne radionice praktično uvježbali primjenu pasoša kompetencija. Stečena znanja će im pomoći u procesu posredovanja pri zapošljavanju.Obuka je doprinela sticanju novih znanja o procesu rada sa mladima. Metode i tehnike rada koje nudi obuka o primjeni pasoša kompetencija zasnivaju se praktičnom iskustvu u radu sa mladima i nude nove uvide u njihove potrebe. Tokom trodnevne obuke, učesnici su imali priliku da simuliraju konkretan rad i tok savetovanja, kao i da se upoznaju sa specifičnim i sveobuhvatnim alatom, pasošem kompetencija, koji pomaže da se procjeni koje kompetencije mladi ljudi posjeduju i identifikuju, kao i koje na njima treba da rade kako bi bili spremniji za tržište rada. Trodnevni trening vodili su stručnjaci iz partnerskog Udruženja za razvoj kompetencija „S.K.I.L.L.S.“, gđa Slađana Čovičković i gđa Slobodanka Gajić.Projekat „Your Job“ finansira Evropska unija kroz IPA II program prekogranične saradnje BiH – Crna Gora, sprovodi ga Caritas Bosne i Hercegovine, zajedno sa partnerima: Fondacijom Mozaik i Udruženjem za razvoj kompetencija. S.K.I.L.L.S.“ iz Sarajeva (BiH), kao i sa Caritasom Barske nadbiskupije i Business Start Centrom Bar (CG).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares