Započet novi projekat ” Vet Web”

Započet novi projekat ” Vet Web”

Započet novi projekat ” Vet Web”

Početak novog projekta VET-WEB-a ozvaničen je Kick-off sastankom 12. 04. 2023. u Briselu. VET-WEB projekat se bavi potrebama VET sistema na Zapadnom Balkanu da modernizuje održivu konkurentnost, atraktivnost i sposobnost pružanja usluga obuke u skladu sa zahtjevima privrednih sektora. Caritas Crne Gore je partner na ovom projektu.Kick-off sastanak bio je plodan događaj koji je okupio partnere kako bi razgovarali o inovativnim idejama i pristupima unapređenju stručnog obrazovanja. Sastanak je bio sa fokusom na implementaciju inovativnog modela za saradnju i obuku EU-ZB u stručnom obrazovanju i obuci, uključivao je radionice o modelima, okvirima i alatima EU. Pored toga, održane su diskusije o organizacionim aspektima i okvirnim kalendarima za VET-VEB mobilnost. Sastanak je takođe obuhvatio praćenje, evaluaciju, valorizaciju i održivost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares