Predstavljena publikacija „Izazovi i perspektive u procesu upravljanja migracijama na teritoriji Crne Gore“

Predstavljena publikacija „Izazovi i perspektive u procesu upravljanja migracijama na teritoriji Crne Gore“

Predstavljena publikacija „Izazovi i perspektive u procesu upravljanja migracijama na teritoriji Crne Gore“

Publikacija pod nazivom „Izazovi i perspektive u procesu upravljanja migracijama na teritoriji Crne Gore“ predstavljena je na završnoj konferenciji projekta „Moj advokat – besplatna i profesionalna pravna pomoć u efikasnom pristupu pravima za migrante“, koja je održana 7. jula u hotelu Podgorica.

Autorka publikacije Dragana Vučković kazala je da je na ovaj način dat doprinos poboljšanju sistema upravljanja migracijama u Crnoj Gori u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava, odnosno poboljšanje statusa migranata, lica koja traže ili im je odobrena međunarodna zaštita. Kako je istakla cilj publikacije je mapiranje ključnih izazova u primjeni postojećih zakonskih rješenja, koja se tiču politika upravljanja migracijama na području Crne Gore.

Naglasićemo da je ovaj dokument nastao kao direktan rezultat iskustva, rada na terenu i informacija , koje je NVO Pravni centar iz Podgorice stekao tokom 2020/21. godine pružajući besplatnu pravnu pomoć različitim kategorijama migranata u okviru projekta „Moj advokat“.

Podsjećamo vas da je projekat „Moj advokat-besplatna i profesionalna pravna pomoć u efikasnom pristupu pravima za migrante“ zvanično završen 7. jula. Realizovao se od strane Pravnog centra iz Podgorice u pratnerstvu sa Caritasom Crne Gore, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares