Projekat “PRAXIS” predstavljen u Srednjoj stručnoj školi u Petnjici

Projekat “PRAXIS” predstavljen u Srednjoj stručnoj školi u Petnjici

Projekat “PRAXIS” predstavljen u Srednjoj stručnoj školi u Petnjici

U okviru projekta “PRAXIS” organizovana je prva informativna sesija u Srednjoj stručnoj školi u Petnjici. Projektni tim je iskoristio priliku da informiše potencijalne korisnike / studente o radu organizacija, partnera i donatora, kao i informisanju o mogućnostima projekta.


Tim putem je informisano 14 mladih učenika koji pohađaju prvi i četvrti razred Srednje stručne škole u Petnjici. Da su učenici bili veoma zainteresovani za prezentaciju, pokazao je broj postavljenih pitanja u vezi projekta “PRAXIS”.
U ovoj školi će u narednom periodu biti organizovano nekoliko drugih sesija, povodom trenutne situacije sa virusom COVID 19, sa ciljem informisanja ostalih učenika iz drugih razreda.


Projekat “PRAXIS” se sprovodi kroz Program prekogranične saranje EU Crna Gora – Kosovo 2014 – 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares