Realizovana studijska posjeta Albaniji u okviru projekta „SOCIETIES 2“

Realizovana studijska posjeta Albaniji u okviru projekta „SOCIETIES 2“

Realizovana studijska posjeta Albaniji u okviru projekta „SOCIETIES 2“

Predstavnica Caritasa Crne Gore učestvovala je u studijskoj posjeti Albaniji organizovanoj u okviru projekta „SOCIETIES 2“ koja je trajala od 27. do 30. juna 2022. godine.

Učesnici studijske posjete su imali priliku da prisustvuju sastanku u Upravi za socijalnu i dječiju zaštitu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Tirani, zatim da posjete Udruženje “Foundation Down Syndrome Albania” koji su jedni od subgrantista projekta “SOCIETIES 2” gdje je tema sastanka bila – Podrška djeci sa smetnjama u razvoju, kao i da razgovaraju sa povjerenikom za zaštitu od diskriminacije o temi diskriminacije osoba sa invaliditetom takođe u Tirani. Tokom posjete realizovan je sastanak u opštini Skadar na kojem se govorilo o razvoju usluga u zajednici, o socijalnim uslugama i socijalnoj inkluziji OSI. Takođe posjećen je i centar za mentalno zdravlje u Skadru i Udruženje “Project Hope”.

Pored predstavnice Caritasa CG, u posjeti su učestvovali i predstavnici organizacija uključenih u projektne aktivnosti iz Crne Gore kao i ostalih organizacija iz partnerskih zemalja.

Druga faza projekta SOCIETIES koji se finansira sredstvima Evropske unije, zvanično  je počela 1. aprila. 2020. godine. Opšti cilj projekta je unaprijeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka. Nosilac projekta je Caritas Srbije zajedno sa 11 partnerskih organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares