Caritas Barske nadbiskupije realizovao sajam za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Caritas Barske nadbiskupije realizovao sajam za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Caritas Barske nadbiskupije realizovao sajam za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Caritas Barske nadbiskupije organizovao je juče sajam za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u hotelu „Princess“ u Baru sa ciljem  povezivanja svih važnih aktera iz javnog, civilnog, kao i privatnog sektora sa osobama sa invaliditetom kako bi im obezbjedili informacije o mogućnostima zapošljavanja, obuka i obrazovanja.

Prema riječima koordinatora projekta prekogranične saradnje A.C.C.E.N.T. Marka Đelovića, u okviru kojeg je sajam organizovan, kroz sajam se promovisalo pravo OSI na zapošljavanje i namjera je bila da se javnost bolje upozna sa mogućnostima zapošljavanja i modelima radne i socijalne integracije OSI.

„Sajam promoviše primjere dobre prakse u zapošljavanju OSI. Kroz prezentovane primjere dobre prakse, projektom nastojimo doprinijeti da se u zapošljavanju OSI kreiraju modeli održivog zapošljavanja za ovu ciljnu grupu i dostizanje standarda EU za ovu oblast. Sajam kombinuje informativne, edukativne i izložbene aspekte“, objasnio je on na otvaranju sajmu.

Nadbiskup Barski, Rok Gjonlleshaj, predsjednik Caritasa Barske nadbiskupije, prisutne je pozdravio u ime organizatora:

„Nastojimo živjeti za druge i naš život će biti sretniji, mi ćemo biti srećni i imaćemo mogućnosti druge učiniti srećnima. To je naša obaveza, drugoga učiniti srećnim. To je i misija Caritasa, koji nastoji druge učiniti srećnima“.

Nakon njega je govorila ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa, koja je  ocijenila  da Crna Gora mora da pretvori dugogodišnju situaciju isključenosti OSI u pozitivnu viziju života u zajednici sa jednakim šansama.

„Projekat, koji nas danas ovdje dovodi, bavi se kombinovanim pitanjima poboljšanja pristupa tržištu rada uz stvaranje boljih mogućnosti za zapošljavanje najugroženijih grupa, posebno OSI. Takođe, radi na unapređenju sistema za OSI u pristupu poslu, kako na institucionalnom, tako i na korporativnom nivou“, navela je Popa.

Poručila je da će EU nastaviti da prava OSI stavlja visoko na dnevni red, navodeći da trenutno sa crnogorskim vlastima razgovaraju o novom Programu koji će biti fokusiran na zapošljavanje i socijalnu zaštitu.

Pored nje na sajmu su govorili i državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Edina Dešić koja je podsjetila na podsticajne mjere za poslodavce koji zaposle OSI , zatim Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević koji je kazao  da ga raduje da je projekat koji realizuje Caritas, samo nastavak niza aktivnosti koje ova institucija realizuje sa ciljem dodatnog osnaživanja OSI i njihove inkluzije kroz radni angažman. Prisutnima su se obratili i partneri na projektu iz Caritasa Albanije, Julija Bici,  kao i Direktorica Regionalne kancelarije za zapošljavanje, Rozafa Zmijani te Direktor socijalnih servisa u Opštini Skadar, Filip Vilja.

Nakon svečanog otvaranja, uslijedilo je otvaranje izložbenog dijela sajma gdje su na  štandovima predstavljene mogućnosti za zaposlenje osoba sa invaliditetom.

 U okviru sajma organizovane su i dvije radionice za same osobe sa invaliditetom sa ciljem dobijanja korisnih informacija za lakše pronalaženje posla. Prva na temu: Poslodavci, Podsticaji za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, primjeri dobre prakse, i druga na temu: Osobe sa invaliditetom, Aktivno traženje posla, alati i primjeri iz prakse.

Sajam se organizovao u okviru projekta prekogranične saradnje A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, koji se bavi  zajedničkim potrebama u Crnoj Gori i Albaniji, radi stvaranja mogućnosti za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti za osobe sa invaliditetom. Nosioc projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su  Udruženje paraplegičara Bar iz Crne Gore, te Caritas Albanije i Progetto Speranza iz Albanije.

Projekat A.C.C.E.N.T se realizuje kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a finansira ga Evropska unija. U Crnoj Gori aktivnosti projekta  se težišno realizuju u opštinama Bar i Ulcinj,  a u Albaniji  u opštinama Skadar i Leže.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares