Seminar “Proces reintegracije povratnika po sporazumima o readmisiji u Crnoj Gori”

Seminar “Proces reintegracije povratnika po sporazumima o readmisiji u Crnoj Gori”

Seminar “Proces reintegracije povratnika po sporazumima o readmisiji u Crnoj Gori”

Caritas Crne Gore učestvovao je na dvodnevnom seminaru održanom u Budvi, pod organizacijom Pravnog centra iz Podgorice. Tema seminara je bila „Proces reintegracije povratnika po sporazumima o readmisiji u Crnoj Gori“. Proces reintegracije povratnika po sporazumima o readmisji je zahtjevan i traži uključenost i koordinisano djelovanje svih segmenata društva. Uprskos razvijenom strateškom okviru i naporima institucija, postoji još puno prostora za unapređenja sistema reintegracije povratnika koji će omugućiti efikasniji pristup pravima i punu integrisanost u društvo.

Seminar je okupio 30 učesnika, predstavnika nadležnih instutucija sa nacionalnog i loklanog nivoa i civilnog sektora u cilju osnaživanja kapaciteta za razumijevanje procesa reintegracije, uloga i odgovornosti i razvoja međusobne saradnje između aktera procesa. Kroz interaktivne metode rada – prezentacije, rad u grupama, plenarne diskusije, vježbe, učesnici su imali priliku da uče o procesu planiranja, praćenja i procjene efekata planova reintegracije, kao i da se upoznaju sa iskustvima iz regiona.  Iskustvo iz Srbije učesnicima je predstavila Slavica Milojević, predstavnica Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u Beogradu, dok je iskustvo iz Crne Gore predstavio Dragan Dašić, načelnik Direkcije za strance, migracije i readmisiju u MUP.

Seminar „Proces reintegracije povratnika po sporazumima o readmisiji u Crnoj Gori“  je aktivnost projekta Moj advokat- besplatna i profesionalna pravna pomoć u efikasnom pristupu pravima za migrante, koji Pravni centar realizuje u partnerstvu sa Caritas Crne Gore uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares