Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra, Caritas Crne Gore je u okviru projekta “SOCIETIES 2” dio kampanje u kojoj učestvuje pet zemalja.

Aktuelna situacija sa virusom COVID-19 prisutna širom svijeta, mjeseci zaključavanja, ograničenja, bolesti i gubici, imali su ogroman uticaj na svakog pojedinca. Potrebe osoba sa invaliditetom danas su veće u odnosu na potrebe drugih ljudi. Davanje prioriteta potrebama pripadnika te osjetljive populacije nikada nije bilo važnije nego sada. Stoga je slogan ovogodišnje kampanje  “Zaštitimo osobe sa invaliditetom tokom pandemije Covid-19”.

Ova kampanja naglašava važnost zaštite osoba sa invaliditetom tokom perioda pandemije. Osobama sa invaliditetom, koje predstavljaju ranjivu grupu, u ovoj vanrednoj situaciji potrebna je pomoć njihovih komšija, prijatelja, članova porodice, zdravstvenih radnika i javnih zvaničnika. Kampanja promoviše preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu osoba sa invaliditetom. Organizovana je u virtuelnom okruženju, pa se njene poruke promovišu putem društvenih mreža, web stranica i medija u svih pet zemalja u kojima je projekat implementiran, a Caritas Crne Gore danas je iskoristio priliku da postavi postere preporuka na različitim lokacijama u Baru.

Prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije, smatra se da oko 15% svjetske populacije ima neki oblik invaliditeta. Ipak, potrebe osoba sa invaliditetom nijesu podržane od strane institucija i društva u kojem žive. Ljudi sa invaliditetom nemaju jednak pristup društvu, što uključuje područja obrazovanja, prevoza, zapošljavanja, socijalnih usluga, informisanja i političkog učešća. Pravo na učešće u javnom životu je od suštinskog značaja za stvaranje stabilnih demokratija, aktivnog građanstva i smanjenja nejednakosti u društvu.

Savez projekta SOCIETIES 2, koji finansira Evropska unija, čine 12 organizacija u jugoistočnoj Evropi (Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo). Partneri u Crnoj Gori su Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar. Projekat ima za cilj da pruži podršku organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, inkluziji osoba sa invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu. Projekat je fokusiran na jačanje učešća OCD u javnom dijalogu sa javnim vlastima i uticaja u procesima donošenja odluka, povećanjem njihove stručnosti i kapaciteta u oblastima socijalne inkluzije za OSI i politike deinstitucionalizacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares