Svi imamo jednako pravo na rad

Svi imamo jednako pravo na rad

Svi imamo jednako pravo na rad

Caritas Barske nadbiskupije kroz projekat prekogranične saradnje A.C.C.E.N.T. zajedno sa partnerima, radi na povećanju zaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom na teritoriji Crne Gore i Albanije. Sa pronalaženjem adekvatnog posla, danas se suočava veliki broj ljudi, a osobe sa invaliditetom pored tih uobičajenih poteškoća nailaze na diskriminaciju i predrasude što dodatno otežava njihovu radnu inkluziju. Ipak, ukoliko zavirimo u pojedine firme, preduzeća i organizacije možemo vidjeti pozitivne primjere zapošljavanja OSI, možemo vidjeti njihovu posvećenost na radnom mjestu, zadovoljstvo zbog uspješno odrađenog posla i poslodavce koji pri zapošljavanju radnika gledaju na njihove mogućnosti a ne na nemogućnosti.

Preduzeće “Jugopapir Bar”jedno je od onih koji u svoj kolektiv rado uključuju osobe sa invaliditetom kada god imaju finansijskih mogućnosti za to. Na poziv za zapošljavanje pripravnika u okviru A.C.C.E.N.T. projekta odmah su se prijavili i u svoj kolektiv uključili jednu OSI.

Ovo preduzeće je osnovano 1991. godine a   od 1995. godine se bavi proizvodnjom prirodnih sokova, to su 100 postotni matični voćni sokovi, po kojima  su prepoznati po kvalitetu i međunarodnim priznanjima.

Prema riječima direktora ovog preduzeća Vlada Tošića, oni OSI zapošljavaju već nekoliko godina unazad i imaju samo pozitivna iskustva iz toga.

“Velika je stvar kada jedna osoba sa invaliditetom ima sigurnu egzistenciju i sigurnost u našoj firmi. Pripravnica koju smo angažovali kroz projekat A.C.C.E.N.T. se dobro snalazi, svoje poslove  i zadatke uspješno obavlja, dobro je obučena za rad u našoj proizvodnji i odgovorno obavlja svoje zadatke, nema nikakvih problema”, kaže Tošić.

On dalje ističe kako za osobe sa invaliditetom treba imati razumjevanja, svako je za nešto obdaren, svako neke zadatke može uspješno obavljati i po njemu to je zadatak poslodavaca, da prepoznaju te karakteristike i radne sposobnosti osoba sa invaliditetom koje se mogu odlično snaći samo ih treba pravilno usmjeriti i dati im zadatke koje oni mogu uspješno završiti.

Veliki broj kompanija širom svijeta je uspostavio politike, prakse i inicijative koje obezbeđuju poštovanje i podršku za prava osoba sa invaliditetom, kao i njihovu inkluziju u ulozi zaposlenih, klijenata  i članova zajednice. Osobama sa invaliditetom je potrebno pružiti šansu, dati im mogućnost i priliku da pokažu šta mogu i znaju.

Kako navode u preduzeću “Jugopapir” razumjevanje za osobe sa invaliditetom je ključno jer svaka osoba ima svoj način rada, potrebno je dobro poznavati karakteristike radnog mjesta i opis posla i rješenje se uvijek može naći.

“Zajedničkim djelovanjem i poslodavca i institucija možemo unaprijediti radnu, a samim tim i socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom, a što se našeg preduzeća tiče ono će uvijek, u skladu sa obimom posla, biti otvoreno za zapošljavanje osoba sa invaliditetom”, zaključuje direktor ovog preduzeća Vlado Tošić.  

Projekat A.C.C.E.N.T se realizuje kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a finansira ga Evropska unija. U Crnoj Gori aktivnosti projekta  se težišno realizuju u opštinama Bar i Ulcinj,  a u Albaniji  u opštinama Skadar i Leže.

#I mogu i hoću

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares