U Caritasu obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

U Caritasu obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

U Caritasu obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja

U cilju unaprijeđenja položaja osoba sa mentalnim poteškoćama, kao i podizanja svijesti javnosti o značaju zaštite mentalnog zdravlja Caritas Crne Gore je od početka mjeseca oktobra započeo kampanju “Njeguj mentalno zdravlje, a ne predrasude”. Kampanja se realizuje u okviru projekta SOCIETIES 2, koji finansira Evropska unija, a povodom obilježavanja 10. oktobra, Svijetskog dana mentalnog zdravlja, sa ciljevima promocije mentalnog zdravlja i borbe protiv stigmatizacije osoba sa mentalnim smetnjama.

Oko 450 miliona ljudi u svijetu živi sa nekom mentalnom smetnjom. Čak dvije trećine njih nikada ne zatraži pomoć iz stida ili straha od surove reakcije okoline. Osobe sa mentalnim smetnjama često su stigmatizovane, diskriminisane, zanemarene i odbačene od strane društva, pa čak i iz kruga najbližih. Za njih se podrugljivo kaže da su „odlijepile, skrenule, pukle,…”. Okruženje je takođe sklono da negira postojanje njihove bolesti te ovom kampanjom želimo da ukažemo na to da su mentalne smetnje bolesti koje uz odgovarajući tretman mogu uspješno da se liječe, naročito ako se sa liječenjem započne na vrijeme.

Za razliku od ljudi, mentalni poremećaj ne diskriminiše i ne bira ni pol, ni uzrast, ni zanimanje, ni nivo inteligencije ili obrazovanja. Niko nije imun! MOŽE DA SE DESI SVAKOME!

Mentalno zdravlje je takođe zdravlje, a mentalno oboljenje je oboljenje kao i svako drugo. Ukoliko neko ima problema sa mentalnim zdravljem ne znači da se neće izliječiti, već znači da mu je potrebna adekvatna medicinska pomoć kao i okruženje koje ga zbog bolesti neće stigmatizovati. Ukoliko neko “potone” on može i da “ispliva”, a ukoliko neko  “uvene” ne znači da neće i “procvjetati”…

U skladu sa tim Caritas Crne Gore je putem društvenih mreža i svog sajta slao poruke koje na direktan način imaju za cilj da skrenu pažnju javnosti,  dok su posteri i flajeri, koji su pripremljeni u okviru kampanje, distribuirani građanima u Baru i Beranama.

Aktivnosti usmjerene na promociju mentalnog zdravlja realizovane su u okviru  projekta  SOCIETIES 2, koji realizuje Caritas Crne Gore i koji je finansiran od strane Evropske unije, a u njegovoj realizaciji učestvuju Caritas Srbije, kao nosilac projekta zajedno sa 11 partnerskih organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije.

Pored Caritasa Crne Gore partner iz naše zemlje je i Udruženje paraplegičara Bar. SOCIETIES 2 je regionalni projekat koji ima za cilj da pomogne organizacijama civilnog društva u unapređenju tehničkih vještina i da doprinese inkluziji osoba s invaliditetom kroz podršku razvoju socijalnih usluga i socijalnog preduzetništva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares