Uticaj pandemije virusa COVID-19 na starije osobe Rezultati istraživanja

Uticaj pandemije virusa COVID-19 na starije osobe Rezultati istraživanja

Uticaj pandemije virusa COVID-19 na starije osobe Rezultati istraživanja

Pandemija Korona virusa COVID 19 je uzdrmala svijet. Pored ozbiljnih posledica po zdravlje ostavila je ožiljke na psihu i generalno na živote ljudi. Trenutno dostupni podaci ukazuju da su od Korona virusa najugroženije starije osobe. Za razliku od opšte populacije starije osobe najčešće već imaju izražene zdravstvene probleme koji predstavljaju faktor rizika za potencijalnu borbu sa bolešću i oporavak. Istraživanje zasnovano na preko 44 000 slučajeva COVID-19, pokazalo je stopu smrtnosti od 2,3% za opštu populaciju, povećavajući se na 8% kod osoba starih 70-79 godina i gotovo 15% u onih 80 i više godina.

U posebnom su riziku starije osobe koje žive same i nemaju podršku porodice i rodbine, čiji je socioekonomski status nizak, koje žive u udaljenim seoskim područijima kao i starije osobe koje žive same i imaju kognitivnih kao i problema sa sluhom i vidom.

Misija Caritasa je poštovanje ljudskih prava starijih, unaprijeđenje njihovog kvaliteta života i aktivnija uloga u razvoju društva i težnja ka društvu u kome stariji ostvaruju svoja prava, žive dostojanstveno, zdravo, aktivno i sigurno. U toku pandemije Korona virusa pružali smo našim korisnicima, starijim osobama u posebnom riziku aktivnu podršku.

Kako se trenutno situacija pandemije smirila i Crna Gora nema aktivnih ni novih slučajeva polako se vraćamo iz samoizolacije svakodnevnom životu.

Sproveli smo istraživanje usmeno ispitujući stavove naših korisnika o tome kako je na njih uticala pandemija virusa COVID-19 i koliko im je značila naša podrška. Anketirano je 35 osoba koje imaju status aktivnih korisnika Caritasa raspona godišta 0d 47 do 99 godina od čega su većina žene (29). Najveći broj korisnika je u srednjim 80-tim godinama koji su u toku pandemije spadali u kategoriju starijih osoba sa posebnim rizikom čije je svakodnevno funkcionisanje otežano. Stavove smo gradirali prema iskazanoj težini uticaja situacije prema skali: 1- nimalo 2- uglavnom nije 3- nisam siguran/a 4- djelimično 5- potpuno.

Rezultati su pokazali očekivane rezultate. Svi korisnici su izjavili da se period pandemije virusa COVID-19 generalno loše odrazio na njihove živote. 70% je izjavilo da je taj uticaj bio izraženo negativan. 47% je imalo potpuno a 45% djelimično ometeno svakodnevno funkcionisanje što je prema dobijenim informacijama bio slučaj i prije pandemije. Kod 43% zdravstveno stanje je bilo djelimično pogoršano u toku samoizolacije dok su pogoršano materijalno stanje (60% potpuno) i narušen kvalitet odnosa sa bližnjima (57% djelimično) bili prisutni i ranije. Kada je u pitanju mentalno zdravlje 70% se osjećalo potpuno nesigurnim a 67% je bilo u potpunom strahu i panici. Na pitanje koliko im je značila pomoć Caritasa u ovom periodu svi korisnici su jednoglasno izrazili da im je izuzetno značila, najviše po pitanju svakodnevnog funkcionisanja i generalnog osjećaja sigurnosti da imaju podršku u tako teškim vremenima.

Tim Caritasa pruža korisnicima, starijim osobama aktivnu podršku u svakodnevnom funkcionisanju u vidu brige o obrocima, kupovini lijekova i osnovnih namirnica, odlaske kod

doktora, održavanju higijene prostora i drugih potreba koje su posebno bile izražene i pružene sa posebnom pažnjom u toku pandemije.

Korisnici su iskazali posebnu zahvalnost Caritasu na pomoći u periodu pandemije virusa COVID-19 ali i generalno, ističući da uz pomoć našeg tima vode bolje i dostojanstvenije živote.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares