Održan prvi webinar u okviru kursa ′′Podrška održivom ekonomskom razvoju′′

Održan prvi webinar u okviru kursa ′′Podrška održivom ekonomskom razvoju′′

Održan prvi webinar u okviru kursa ′′Podrška održivom ekonomskom razvoju′′

Caritas Barske nadbiskupije  danas je učestvovao na prvom, od planirana četiri webinara u okviru kursa ′′Podrška održivom ekonomskom razvoju′′. Kurs je razvijen u sklopu projekta „Employ yourself“, a osmišljen je tako da podrži socijalna preduzeća u jugoistočnoj Evropi u kontekstu krize uzrokovane virusom COVID 19. Sastoji se od četiri webinara i tri sata individualnih mentorskih sesija, koje će biti dostavljene na mreži putem komunikacionih platformi za  e – učenje S – nodi Education. Kurs pomaže učesnicima da ojačaju svoje preduzetničke i socijalne vještine iz oblasti: digitalizacija i digitalni marketing, prikupljanje sredstava i grupno finansiranje, identifikacija i prodor na nova tržišta, kao i učešće različitih aktera i angažovanje zajednica na zajedničkom dizajniranju društvenog uticaja.

Na webinaru su učestvovali predstavnici devet zemalja, odnosno predstavnici socijalnih preduzeća, koji su dobitnici podgranta COVID 19 u okviru „ELBA“ projekta, kao i predstavnici omladinskih socijalnih preduzeća u okviru projekta „Employ yourself“. Caritas Barske nadbiskupije je 2016. godine,kroz projekat „ELBA“, otvorio tri socijalna preduzeća u Crnoj Gori: vešeraj Mondo bianco, štamparija i koprinica Script i radionica edukativnih igračaka Most. Uvodnu riječ na webinaru je održala Tiziana Campolini ispred  Caritasa Torino, a nakon toga prezentaciju na temu digitalizacija i digitalni marketing je predstavila Silvia Pallaver.

Webinar je održan online, putem zoom platforme i trajao je 2 h. Drugi po redu webinar biće održan 24. novembra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares