Employ Yourself

Employ Yourself (Zaposli se) Korisnici / ciljna grupa: Mladi, omladinske organizacije, socijalna preduzeća, Caritas institucije. Opšti cilj: Omladinske i lokalne omladinske organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Italije,

Zelena ostrva

Projekat “Zelena ostrva” koji se bavi zaštitiom životne sredine se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020 i finansiran je sredstvima Evropske unije. Za njegovu realizaciju su zaduženi

Razvoj socijalne ekonomije u jugoistočnoj evropi

Uz podršku Italijanske biskupske konferencije Caritas Italije pokrenuo je 2015. godine projekat ELBA (Emergenza lavoro nei Balcani), čiji je cilj razvoj socijalnog preduzetništva u Caritasovoj mreži na području Jugoistočne Evrope, radi