Realizovana Obuka za mentore

Realizovana Obuka za mentore

Realizovana Obuka za mentore

U okviru prekograničnog projekta A.C.C.E.N.T, kroz koji je razvijen Program mentorstva, održana je trodnevna obuka za mentore u hotelu Avala u Budvi. Obuka, koju je predvodila trenerica Danka Ćetković, okupila je 11 mentora, koji će zajedno sa svojim korisnicima, osobama sa invaliditetom, raditi na njihovom daljem osposobljavanju.

Svrha obuke je bila sticanje bazičnih mentorskih vještina za rad sa osobama sa invaliditetom, gdje su učesnici imali priliku da saznaju nešto više o prilagođavanju rada i radnog mjesta, zatim o svim koracima u mentorskom radu, kao i karakteristikama uspješnih mentora. Pored toga kroz praktične primjere i vježbe učesnici su se upoznali sa pojmom i modelom invalidnosti, kao i sa adekvatnom terminologijom vezanoj za osobe sa invaliditetom.

Treningu su prisustvovali i koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije, Marko Đelović, kao i direktor Udruženja paraplegičara Bar, Slavko Vučićević.

Podsjećamo da se projekat A.C.C.E.N.T –Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend  realizuje u opštinama Bar i Ulcinj u Crnoj Gori, te u Skadru i Lježu u Albaniji. Caritas Barske nadbiskupije je nosilac projekta dok su partneri Udruženje paraplegičara Bar, Caritas Albanije i Progetto Speranza. Projekat  se realizuje kroz akcioni program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a finansira ga Evropska unija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares