Tri osobe zapošljene u socijalno preduzeće Caritasa vešeraj “Mondo Bianco”

Tri osobe zapošljene u socijalno preduzeće Caritasa vešeraj “Mondo Bianco”

Tri osobe zapošljene u socijalno preduzeće Caritasa vešeraj “Mondo Bianco”

U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, kroz program javnih radova, tri osobe iz kategorije teže zapošljivih lica, zapošljene su u socijalnom preduzeću Caritasa Barske nadbiskupije, vešeraju “Mondo Bianco”, na period od četiri mjeseca. Javni radovi su lokalni ili državni programi zapošljavanja, koji za cilj imaju povećanje zaposlenosti nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, gdje se prioritet stavlja na teže zapošljive kategorije ljudi. 

Vešeraj “Mondo Bianco” je osnovan 2016. godine kao socijalno preduzeće Caritasa Barske nadbiskupije. “Mondo Bianco” svoje poslovanje zasniva na principima socijalnog preduzetništva, odnosno bavi se prepoznavanjem i rješavanjem društvenih problema kao što su socijalna isključenost, siromaštvo i nezaposlenost. 

Socijalna misija vešeraja „Mondo Bianco“ se ogleda u tri aspekta. Prvi je obezbjeđivanje besplatnih usluga  našim najstarijim sugrađanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, drugi aspekt je zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva, odnosno osoba sa invalidtetom ili osoba koje već duži vremenski period ne mogu doći do zaposlenja, dok se treći socijalni aspekt  ogleda u tome što se ostvareni profit ne koristi za uvećavanje lične svojine pojedinaca već se reinvestira u socijalne projekte u zajednici.

Kroisnost programa javnih radove  za socijalno preduzeće vešeraj “Mondo Bianco” ogleda se, ne samo u  povećanju radne snage, već i u jačanju socijalne misije, jer omogućava uključivanje na tržište rada osoba koje su već duži vremenski period na evidenciji Zavoda.

Program javih radova je sufinansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares